Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Adrian Błażejak, Kołaczkowo 
uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na wyżej wymienionym stanowisku pracy w KPCEN w Bydgoszczy.


Wytworzył: Beata Wachecka (2 października 2018)
Wprowadził: Hanna Wiśniewska (2 października 2018, 13:41:55)stanowisko:

Starszy specjalista do spraw informatyki

miejsce pracy: KPCEN w Bydgoszczy
termin składania dokumentów: 24 września 2018  14:00Numer ogłoszenia AG-II-K.1101-1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)
Z DNIA 12-09-2018

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy specjalista do spraw informatyki

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu/ 1 osoba, praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

I. Wymagania
1. niezbędne:
a) ukończone studia wyższe z zakresu informatyki,
b) obywatelstwo polskie,
c) co najmniej pięcioletni staż pracy w zakresie informatyki
d) znajomość zagadnień związanych z obsługą, konfiguracją i bezpieczeństwem systemów
informatycznych,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
f) niekaralność,
g) skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, sumienność i dokładność.
2. dodatkowe:
a) dodatkowe kwalifikacje,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) dobra organizacja pracy własnej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
podstawowy:
a) obsługa i konfiguracja systemów informatycznych,
b) obsługa sieci teleinformatycznej i sprzętu audiowizualnego,
c) administrowanie zdalnym serwerem i stroną www KPCEN w Bydgoszczy,
d) prowadzenie szkoleń dla pracowników placówki w zakresie prawidłowego i bezpiecznego
użytkowania systemu informatycznego,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
dodatkowy:
a) współpraca przy tworzeniu planów rozwoju technicznego placówki, oraz rozwoju bazy
sprzętowej i oprogramowania,
b) realizacja zadań wynikająca z udziału placówki w projektach UE.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KPCEN w Bydgoszczy, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2018 r. jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca wykonywana w godzinach przedpołudniowych,
b) miejsce pracy: budynek piętrowy, stanowisko pracy mieści się na parterze,
c) konieczność poruszania się po kondygnacjach,
e) praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,

VI. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujących wymagany
staż pracy,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260)
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
j) informacja na temat danych osobowych w procesie rekrutacji.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać
w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie
prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy
w uzgodnionym indywidualnie terminie.

VII. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds.
informatyki” w terminie do 24 września 2018 r. do godziny 14:00 w sekretariacie
placówki pok. 18 lub przesłać pocztą na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9
85-067 Bydgoszcz

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 349 31 50 w.37
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej KPCEN
w Bydgoszczy (www.cen.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPCEN.

Załączniki: https://goo.gl/guH5tx

Wytworzył: Beata Wachecka (12 września 2018)
Opublikował: Robert Hejnicki (14 września 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Hanna Wiśniewska (2 października 2018, 13:41:55)
Zmieniono: Informacja o wynikach przeprowadzonego wyboru w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij