Status prawny

Organ prowadzący i nadzór:

  • Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Centrum działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 t.j.);
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885,  z późn. zm.);
4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045);
5) Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/219/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 roku. 
6) Planu pracy zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Robert Preus (2 lutego 2004)
Opublikował: Robert Preus (2 lutego 2004, 12:43:12)

Ostatnia zmiana: Paulina Szczupak (9 grudnia 2019, 10:35:53)
Zmieniono: zmiany ustawy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11765