Wniosek o udostępnienie

   W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

metryczka


Wytworzył: Ryszard Szczerban (26 lutego 2010)
Opublikował: Ryszard Szczerban (26 lutego 2010, 17:42:31)

Ostatnia zmiana: Ryszard Szczerban (27 lutego 2010, 12:12:23)
Zmieniono: Modyfiakcja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5376