ZADANIA PUBLICZNE

DO ZADAŃ CENTRUM NALEŻY:

1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
  a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
  b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania
  d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
  e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,
  f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

3) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
  a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
  b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;

4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.


metryczka


Wytworzył: Robert Preus (2 lutego 2004)
Opublikował: Robert Preus (2 lutego 2004, 13:02:26)

Ostatnia zmiana: Ryszard Szczerban (28 maja 2014, 19:11:59)
Zmieniono: Korekta grafiki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12195